oudergesprek

Oudergesprekken

Er kan weer aangemeld worden voor de oudergesprekken.

Deze staan gepland op 21, 26 & 28 maart tussen 19.00u -21.00u.


Meld je hieronder aan vóór 29 februari a.s. In de eerste week van Maart zal er een schema volgen achter het ouderportaal met de datum en tijd waarop je verwacht wordt.

Meer berichten