Foto's nieuws website-16

Wisten jullie dat…

…Bregje afgelopen maandag haar eerste werkdag bij ons had?

…Zij zich al voorgesteld heeft aan verschillende ouders?

…Wij Bregje meenemen in onze werkwijze en dat dit wel enige tijd in beslag neemt?

…Just, de broer van Noek bij ons is gestart?

…Daaf, de broer van Gijs & Wout bij ons is komen spelen?

…Loek al gewend is bij ons?

…Just, de broer van Noek, ook gestart is?

…Wij hen allemaal een fijne, leerzame, tijd toewensen?

…Wij een prachtige fietstaxi hebben besteld waar we veel kilometers mee willen gaan maken?

…Er al verschillende uitstapjes mogelijkheden op het woord zijn gegooid?

…Het CB nog tot eind April dicht zal zijn in Boekel voor de reguliere afspraken?

…Zij wel tijdens hun inloopspreekuren geopend zijn van 13.30-14.00?

…Iedereen tot die tijd voor de reguliere afspraken welkom is in Uden op het CB?

…Het weer aan het omslaan is?

…De kleding hierop aangepast mag worden?

…Ook dunne slaapzakken weer welkom zijn?

…Jassen, tassen, laarzen, schoenen allemaal voorzien dienen te zijn van naam?

…Wij al samen hebben gezeten voor Sinterklaas?

…Wij daar al naar uit kijken?

…Inge haar zwangerschap spoedig verloopt?

…Wij niet kunnen wachten tot het zover is?

…Er veel aanvragen zijn vanuit stagiaires om stage te lopen?

…Wij Lieke & Margje in ons midden hebben en het hierbij willen laten voor nu?

…Er wel enkele snuffel stage dagen vergeven zijn aan leerlingen?

…Dit eendaagse dagen zijn welke bij kunnen dragen aan de keuze waar de leerling voor komt te staan mbt het beroep wat ze uit willen gaan oefenen?

…Wij hier graag onze bijdrage aan willen leveren?

…Wij willen laten zien dat Pedagogisch medewerker een prachtig beroep is?

…Vieveyen, oud Ministars, een snuffel stage dag zal draaien op vrijdag 12 april?

…Wij haar een leerzame dag toewensen?

…Zodra er (administratieve) vragen zijn mbt planning deze gesteld kunnen worden aan administratie@kinderdagverblijfministars.nl t.a.v. I. Grozema?

Meer berichten