Samenwerkingen

Samenwerking basisscholen

Kinderdagverblijf Ministars heeft nauwe contacten met de basisscholen binnen de gemeente Boekel.

Concreet betekent dit dat er een warme overdracht plaats vindt tussen beide partijen. Zodra een kind 4 jaar wordt dan dragen wij het kind over aan de desbetreffende basisschool.
(Observatiemethode KIJK)

Daarnaast zijn er wederzijdse ontmoetingen.
Kinderen uit groep 8 lezen ons voor, zowel bij ons als bij hen op locatie.

We maken gebruik van de gymzaal in Kindcentrum de Octopus en sluiten aan bij cursussen en bijeenkomsten.

Tevens nemen we de kinderen mee om te wennen aan hun nieuwe klas door een kijkje met ze te gaan nemen. Zo raken ze alvast vertrouwd met de plek waar zij na de voorschoolse periode plaats gaan nemen.

Zo proberen we elk kind op een prettige manier voor te bereiden op de basisschool.

(Voor) lezen bij kindcentrum Octopus

Naast de warme overdracht, het bezoek bij de start en het wennen hebben we ook een samenwerking met Kindcentrum Octopus rondom het voorlezen.

Kinderen uit groep 8 komen naar Ministars om voor te lezen en wij bezoeken hen op school. Dit is een wekelijkse terugkerende activiteit en naast het feit dat lezen erg leerzaam is, is het ook heel leuk!

 

Lezen met groep 8
Lezen met groep 8

Samenwerking consultatiebureau

Met het consultatie bureau hebben we meermaals contact voor het uitwisselen van informatie. Nieuwe inzichten worden besproken en vragen kunnen worden gesteld.

Samenwerking bibliotheek

Lezen is niet alleen belangrijk, maar ook heel erg leuk! En dat dragen wij dan ook uit naar ouders en kinderen. De bibliotheek organiseert dan ook tussentijds leuke activiteiten waar wij met de kinderen aan deel kunnen nemen.

bieb2
bieb