Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat zich richt op jonge kinderen met een (mogelijke) onderwijsachterstand.

Het doel van de VVE is om de mogelijke achterstand tegen te gaan en ervoor te zorgen dat de kinderen goed voorbereid zijn op de basisschool.

Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.

Raai de kraai

Ministars is VVE gecertificeerd

Wij werken met Peuterplein en daarbij worden alle ontwikkelingsgebieden gestimuleerd die voor peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Met Peuterplein stimuleren wij de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen. Daarnaast heeft het een doorlopende leerlijn met de basisschool.

Met Peuterplein stimuleren wij de allerkleinsten in hun ontwikkeling.

 

 

Raai de kraai
Raai de kraai